torsdag 6. oktober 2011

Little drummer girl 2.


Modell: Ine Drikakisi
Designer: Gloria Aúma
Fotoassistent: Glenruben Engen